Publicerad 18 juni 2021

Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster

Promemorian lämnar förslag till författningsändringar som anses krävas för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1161 om ändring av direktiv 2009/33 om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (ofta kallat Clean Vehicle Directive, CVD). EU-direktivet ska vara genomfört i svensk rätt senast den 2 augusti 2021.

Ladda ner remissyttrandet (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR