Publicerad 16 september 2016

Förslag till ansvarsfördelnings-förordningen (ESR) om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växhusgasutsläpp 2021–2030

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset