Publicerad 31 mars 2021

Förslag till ändring i förordningen (2020:713) om ersättning till regionala kollektivtrafikmyndigheter för minskade biljettintäkter under utbrottet av covid-19

De regionala kollektivtrafikmyndigheterna gör stora ansträngningar för att förebygga och åtgärda trängsel i kollektivtrafiken. SKR anser att den statliga
ersättningen för minskade biljettintäkter bör höjas för att ge stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheternas arbete i en utmanade situation.

  • Att använda upprätthållen trafikvolym som grund för stöd innebär att många av de viktiga insatser och ansträngningar som vidtas av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna utelämnas i bedömningen. Det är också otydligt i förslaget i vilken grad ersättningen ska påverkas av förändringar i
    trafikvolym.
  • Brister i den statistik avseende platskilometer som ska ligga till grund för stödet gör att bedömningsgrunden är osäker.
  • SKR avstyrker förslaget till ändring i förordningen och anser att den ursprungliga förordningens ersättningsmodell fortsatt bör gälla, med uppdatering av avsedd tidsperiod.
Ladda ner [Typ av handling] (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset