Publicerad 1 april 2021

Ett producentansvar för textil SOU 2020:72

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är positiv till att det införs ett producentansvar för textil. Emellertid anser SKR att utredningen har underskattat de
kostnader kommunerna kommer att få ta och som föreslås finansieras via taxa.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset