Publicerad 16 december 2016

Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR