Publicerad 16 mars 2018

Ett land att besöka - en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR