Publicerad 21 april 2021

En sjukförsäkring anpassad efter individen, slutbetänkandet (SOU 2020:26)

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ser ett behov av att utreda
behovsanställdas sjukförsäkringsskydd ytterligare, i syfte att stärka det.
Förbundet avstyrker dock slutbetänkandets förslag om utökade möjligheter för
behovsanställda att få sin arbetsförmåga bedömd mot en behovsanställning om
det kan antas att hen skulle ha arbetat om hen inte varit sjuk.

Ladda ner remisyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset