Publicerad 15 oktober 2021

En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53)

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vill understryka vikten av att det kommunala planeringsansvaret för användningen av mark och vatten inte äventyras. Kommunerna måste även i fortsättningen ha en avgörande påverkan på lokaliseringen av vindkraft och det är viktigt att kommunerna kan påverka tidigt i processen.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset