Publicerad 15 december 2017

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77)

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR