Publicerad 7 oktober 2016

Delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR