Publicerad 18 april 2021

Covid-19-lag

SKR delar bedömningen att det finns behov av ytterligare möjligheter för att motverka trängsel och för att därmed motverka fortsatt smittspridning.

SKR tillstyrker förslaget i promemorian att det bör införas en tillfällig covid-19-lag. SKR anser att föreslagen tidpunkt för ikraftträdandet, den 15 mars 2021, är alltför sen med tanke på att det redan nu finns behov av ytterligare åtgärder. Förbundet anser därför att lagändringarna måste genomföras betydligt snabbare och att ikraftträdande inte bör ske senare än 1 februari 2021.
SKR ställer sig i huvudsak bakom förslagen i promemorian, men har synpunkter på förslagen i vissa avseenden.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset