Publicerad 12 juli 2016

Ändrad rätt till ersättning för viss mervärdesskatt till kommuner

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR