Publicerad 17 september 2021

Äga avfall – en del av den cirkulära ekonomin (SOU 2021:24)

Utredningen handlar om alternativa lösningar för hur yrkesmässiga verksamheter ska få ökad möjlighet att ta hand om sitt kommunala avfall.

Kansliets förslag är att förbundet avvisar utredningens förslag med hänvisning till att utredningens förslag skulle ge en större arbetsbelastning för kommunerna och en stor otydlighet i förutsättningarna för tillsyn samtidigt som det sannolikt inte skulle ge någon större miljönytta jämfört med dagens reglering

Ladda ner SKR:s remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset