Publicerad 30 maj 2023

Sjukvårdsdelegationen

Sjukvårdsdelegationen hanterar övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor inklusive läkemedelsfrågor, högspecialiserad vård samt tandvårdsfrågor och har viss delegerad beslutsrätt från styrelsen. Delegationen har 13 ledamöter och sju ersättare.

Ordinarie ledamöter

Klicka på bilden för en större version.

Ordförande
Rachel de Basso (S)
Region Jönköping

Vice ordförande
Marie Morell (M)
Region Östergötland

Glenn Nordlund (S)
Region Västernorrland

Kaisa Karro (S)
Region Östergötland

Janette Olsson (S)
Västra Götalandsregionen

Talla Alkurdi (S)
Region Stockholm

Christian Lidén (C)
Region Halland

Jonas Lindberg (V)
Region Stockholm

Nicklas Sandström (M)
Region Västerbotten

Anna Mannfalk (M)
Region Skåne

Charlotte Broberg (M)
Region Stockholm

Désirée Pethrus (KD)
Region Stockholm

Gilbert Tribo (L)
Region Skåne

Ersättare

Klicka på bilden för en större version.

Mikael Skoog (S)
Region Skåne

Anders Öberg (S)
Region Norrbotten

Barbro Larsson (C)
Region Västmanland

Jonas Karlberg (V)
Region Västerbotten

Sandra Ivanovic Rubin (MP)
Region Stockholm

Robert Hamberg (M)
Region Jämtland

Malin Gabrielsson (KD)
Region Västmanland

Malin Sjöberg Högrell (L)
Region Uppsala

Marlen Ottesen (SD)
Region Skåne

Kenneth Backgård (NS)
Region Norrbotten

Beredningssekreterare

Gunilla Thörnwall-Bergendahl

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.