Artikeln publicerades 30 september 2021

Utbildning i korruptionsbekämpning

Utbildningen innehåller information, råd och stöd för hur du som har ett uppdrag att stärka och underhålla en professionell organisation samt bekämpa korruption och förtroendeskadligt beteende.

Starta utbildningen

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner som har för avsikt att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption. Utbildningsmaterialet används med fördel i sin helhet som en utbildningsinsats för nyckelpersoner i organisationen som jurister, controllers, ekonomichefer och HR.

Innehåll och upplägg

Den är helt öppen och ingen registrering krävs samt tar 30 minuter att genomföra. Utbildningen ger dig tips och råd, samt verktyg i arbetet med att stärka och underhålla en professionell organisation. Den består av avsnitt med fakta inom ämnen som

  • styrning och ledning
  • professionell kultur
  • riskanalys
  • intern kontroll
  • dialog och transparens
  • uppföljning och utvärdering.

Varje avsnitt inleds med en kort rådgivande film och därefter får du som deltagare ett antal reflektionsfrågor samt fakta inom ämnet. På slutet kan du ladda ned en sammanställning med alla reflektionsfrågor i utbildningen. 

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet:

Cecilia Berglin, Projektledare

Ann-Sofi Agnevik, Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.