Artikeln publicerades 25 april 2022

LVU Grundkurs

Vi går igenom den praktiska tillämpningen av gällande lagstiftning kring omhändertagande av barn och unga med stöd av LVU.

Innehåll

Alla barn har rätt att få omvårdnad och att växa upp under trygga förhållanden. Socialnämnden har det yttersta ansvaret för barn och unga som riskerar att fara illa, men vad händer när vårdnadshavarna eller den unge inte vill eller kan samarbeta med socialnämnden?

I denna två dagar långa grundkurs går vi igenom den praktiska tillämpningen av gällande lagstiftning kring omhändertagande av barn och unga med stöd av LVU. Vi tar upp praktiska exempel och rättsfall avsedda att hjälpa handläggare och beslutsfattare i det dagliga arbetet. I kursen ingår även diskussionsuppgifter i mindre grupper. Kursen erbjuds både som en webbsänd utbildning och som en utbildning på plats. Av resursskäl ordnar vi gärna utbildningar genom de regionala förbundens försorg.

Kursmaterial

Kursmaterialet som är omfattande innehåller bland annat relevant lagtext, vägledande rättsfall och JO-beslut. Materialet skickas digitalt till beställaren innan kursstart. Tanken är att kursmaterialet ska kunna fungera som ett arbetsverktyg för dig som på något sätt arbetar med ärenden som rör LVU.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till socialsekreterare och kommunjurister som i sitt arbete kommer i kontakt med frågor rörande omhändertagande av barn och unga.

Program

I denna grundkurs går vi igenom den praktiska tillämpningen av gällande lagstiftning kring omhändertagande av barn och unga, bland annat

 • Lagens syfte
 • Beslutsfattande
 • Förutsättningar för vård
 • Omedelbart omhändertagande
 • Svensk domsrätt
 • Polishandräckning
 • Ansökan om vård
 • Placeringsbeslut
 • Umgänge och umgängesbegränsning
 • Hemlighållande av vistelseort
 • Övervägande och omprövning
 • Vårdens upphörande.

Medverkande

Förbundsjurister på avdelningen för juridik, SKR. Kurserna ordnas med två föredragshållare per tillfälle.

Praktisk information

Kursen pågår under två heldagar. Av resursskäl ordnar vi gärna utbildningar genom de regionala förbundens försorg. Utbildningarna kan dock även hållas hos enskilda kommuner och regioner.

För intresseanmälan eller allmänna frågor av praktisk karaktär, vänligen kontakta Annica Reid, administratör, annica.reid@skr.se.

Pris efter överenskommelse.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.