10 september 2024 kl. 13.00-16.00

Nya regler om ett utvidgat utreseförbud

Vi går igenom de nya kriterierna för utreseförbud som gäller från den 1 juni 2024 och redogör för hur reglerna om utreseförbud tillämpas av domstolarna idag. Polismyndigheten berättar även om sitt arbete med utreseförbud.

Anmäl dig

Innehåll

Reglerna om utreseförbud ändras från och med den 1 juni 2024, i syfte att stärka barnets rättigheter och barnets skydd mot skadliga utlandsvistelser. Vi redogör för vad ändringarna innebär för socialnämnden och vad som är viktigt att tänka på inför beslut om tillfälligt utreseförbud samt ansökan om utreseförbud. Vi går även igenom hur domstolarna har resonerat kring riskbedömningen vid beslut om utreseförbud enligt nu gällande regler m.m.

Polismyndigheten redogör även för myndighetens roll vid beslut om utreseförbud samt vilka verktyg som används för att hindra skadliga resor efter ett beslut om utreseförbud.

Målgrupp

 • Yrkesverksamma inom socialtjänsten.
 • Jurister som arbetar med socialrätt och särskilt LVU.
 • Förtroendevalda samt andra personer i kommuner och regioner som är i behov av kunskap om den nya lagstiftningen.

Det krävs inga förkunskaper av dig som deltagare för att delta i kursen.

Program

Under denna halvdag kommer vi att prata om bl.a. följande.

 • Vilka skadliga utlandsvistelser som de nya reglerna tar sikte på.
 • Vilka omständigheter som socialnämnden kan lägga till grund för beslut om utreseförbud.
 • Processen vid beslut om tillfälligt utreseförbud och ansökan om utreseförbud samt vad som är viktigt att tänka på.
 • Hur nuvarande regler om utreseförbud ser ut och hur domstolarna har resonerat gällande riskbedömningen vid beslut om tillfälligt utreseförbud och ansökan om utreseförbud.
 • Polismyndighetens arbete med utreseförbud samt tillgängliga verktyg för att hindra skadliga resor efter beslut om utreseförbud, såsom passhinder, passåterkallelse och spärrmarkering.

Medverkande

 • Mia Hemmestad, Förbundsjurist, avdelningen för juridik, SKR
 • Ylva Lindblom, Förbundsjurist, avdelningen för juridik, SKR
 • Monica Andersson, Processutvecklare, Polismyndigheten.

Praktisk information

 • Sändningslänken är personlig och krävs för att fullt ut kunna delta i kursens olika delar.
 • Evenemanget kommer att gå att se i efterhand i 30 dagar för de som har anmält sig och betalat. Mer information om eftersändningen förmedlas i ett separat utskick till deltagarna.

Informationsansvarig

 • Mia Hemmestad
  Förbundsjurist
 • Ylva Lindblom
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.