26 september 2024 kl. 09.00-12.00

Kontroll av receptfria läkemedel

På seminariet delar Läkemedelsverket med sig av senaste nytt och flera kommuner ger exempel på kontroll av receptfria läkemedel. SKR och Läkemedelsverket samtalar om samstämmig kontroll över hela landet.

Anmäl dig

Innehåll

Del 1. Läkemedelsverket berättar om aktuella frågor inom kontroll av receptfria läkemedel.

Del 2. Frågestund med Läkemedelsverket samt föredrag av Berg-Härjedalen och Uppsala. Det finns möjlighet att ställa era frågor direkt till Läkemedelsverket och de medverkande kommunerna. Ett pass med tid för erfarenhetsutbyte.

Seminariet är en del av SKR:s Tillsynsdagar. I år kommer Tillsynsdagarna bestå av ett antal seminarier under året.

Målgrupp

Miljökontor eller den del av kommunen där kontroll av receptfria läkemedel ligger (socialförvaltning/stadsförvaltning eller motsvarande), miljöchefer, miljöinspektörer, hälsoskyddsinspektörer, livsmedelsinspektörer.

Praktisk information

Del 1 är en webbsändning som kommer att spelas in och finnas tillgängligt i två veckor efter seminariet för deltagare.

Del 2 genomförs via Teams och kommer inte att spelas in och går därför inte att ta del av i efterhand.

Program del 1

09.00–10.00 Aktuellt från Läkemedelsverket

Läkemedelsverket berättar vad som är på gång inom området

Senaste nytt, kommunal kontroll, nya söktjänster, treklöversutredning, vägledning med mera.

Samtal SKR och Läkemedelsverket om aktuella frågor inom receptfria läkemedel

Samstämmig kontroll över hela landet.

Program del 2

10.15–12.00 Erfarenhetsutbyte

Frågor och svar från Läkemedelsverket

Bland annat frågor om vad gäller för gränsprodukter, varuautomater och obemannade butiker med mera.

Skicka gärna in era frågor om allt som rör receptfria läkemedel i förväg!

Så gör vi kontroll av receptfria läkemedel

Bergs och Härjedalens miljö- och byggavdelning och Uppsala kommun berättar hur de bedriver sin kontroll.

Medverkande

  • Anna Mattsson, utredare, Läkemedelsverket.
  • Nivine Doghaili, utredare, Läkemedelsverket.
  • Marutsa Hansson, handläggare, Uppsala kommun.
  • Tina Dyrvold Karlsson, handläggare, Bergs och Härjedalens miljö- och byggavdelning.
  • Tove Göthner-Tideman och Michael Öhlund, SKR.

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.