Publicerad 28 mars 2024

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 24 - med OFR:s förbundsområde Allmän Kommunal
Verksamhet (AKV)

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation – träffade den 28 mars 2024 en Huvudöverenskommelse, HÖK 24, med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet (AKV), dvs. Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Fackförbundet Scen och Film.

Huvudöverenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande
bilagor enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m. I den bifogade redogörelsen till detta cirkulär finns ändringar och nyheter i överenskommelsen beskrivna vad avser förhandlingsprotokoll och bilagor.

Ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 24) beskrivs i separat cirkulär och
redogörelsetext (Cirkulär 24:08).

Informationsansvarig

  • Susanne Lavemark
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.