Publicerad 9 juni 2023

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Tilläggsöverenskommelse till AB § 13 mom. 5

Sveriges Kommuner och Regioner/Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har tecknat tilläggsöverenskommelse med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Läkare samt Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Sveriges lärare samt AkademikerAlliansen jämte till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer om möjlighet till dispens från Allmänna bestämmelser (AB) § 13 mom. 5 i samband med arbetstidens förläggning.

Tilläggsöverenskommelsen gäller från och med 2024-02-01.

Detta cirkulär innehåller inte någon rekommendation till beslut.

 

Informationsansvarig

  • Donovan Häll
    Förhandlare
  • Ann-Sophie Nykrans Svedhem
    Förhandlare
  • Agnes Gradstock
    Biträdande förhandlingschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.