Publicerad 29 september 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 23:28.

Förfarande vid begäran om dispens
från Allmänna bestämmelser § 13 mom. 5

Sveriges Kommuner och Regioner/Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation har tecknat tilläggsöverenskommelse med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Läkare samt Hälso- och sjukvård jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Sveriges lärare samt AkademikerAlliansen jämte till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer om möjlighet till dispens från Allmänna bestämmelser (AB) § 13 mom. 5 i samband med arbetstidens förläggning

Tilläggsöverenskommelsen gäller från och med 2024-02-01.

Cirkuläret beskriver förfarandet vid begäran om dispens.

Detta cirkulär innehåller inte någon rekommendation till beslut.

Informationsansvarig

  • Donovan Häll
    Förhandlare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.