Publicerad 24 augusti 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

MakroNytt 2/2023: Hög inflation urholkar köpkraften

I cirkulär 23:37 presenterar vi en sammanfattning av vår senaste bedömning av den makroekonomiska utvecklingen. Bedömningen används som underlag för uppdaterad prognos för skatteunderlaget för åren 2023–2026.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.