Publicerad 12 september 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetstidsnämnden har utsetts

Med början den 1 oktober ändras reglerna som gäller dygnsvila i kommuner och regioner. De nya reglerna innebär i korthet att medarbetarnas rätt till 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod förstärks och att möjligheterna att göra undantag begränsas.

Bakgrunden till regelförändringen är att EU-kommissionen har framfört kritik mot att kollektivavtalet som gäller för anställda i kommuner och regioner inte lever upp till minimikraven i EU:s arbetstidsdirektiv.

I samband med överenskommelsen om de nya dygnsviloreglerna inrättade centrala parter en arbetstidsnämnd. Nämndens uppdrag är att pröva övergripande och principiella frågor och tolkningar som rör de nya reglerna. Nämnden kommer också att fatta beslut om dispenser. En dispens innebär att det är möjligt att förlägga högst 24 timmar vid planerad förläggning av ordinarie arbetstid i kombination med jour.

Informationsansvarig

  • Jeanette Hedberg
    Förhandlingschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.