Publicerad 3 juli 2023

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 14:44.

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – ur ett arbetsrättsligt perspektiv

Cirkuläret med bilagor om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar ur ett arbetsrättsligt perspektiv är framtagen av Arbetsgivarpolitiska avdelningens arbetsrättssektion.

Cirkuläret är en uppdatering av tidigare cirkulär nr 14:44, med hänsyn till bestämmelser i Socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen, AFS 2020:5 samt diskrimineringslagen. Cirkuläret är även uppdaterat med aktuell och relevant praxis.

Cirkuläret beskriver rehabiliteringsprocessen steg för steg och syftar till att klarlägga arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Som bilagor återfinns en checklista, en mall på en arbetsförmågebedömning samt en mall för omplaceringsutredning i enlighet med 7 § 2 st. anställningsskyddslagen. Frågor i anledning av detta cirkulär besvaras av samtliga på arbetsrättssektionen.

Informationsansvarig

  • Katarina Bergström
    Arbetsrättsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.