Publicerad 25 november 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - ur ett arbetsrättsligt perspektiv är ersatt av 23:34.

Visa det här daterade cirkuläret

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - ur ett arbetsrättsligt perspektiv


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.