Publicerad 29 juni 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Ägar- och ledningsprövning – nya och utökade krav för enskilda att bedriva fristående förskola

I cirkuläret ges en övergripande beskrivning av vad de nya och utökade kraven innebär för kommunens godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem.

Ladda ner cirkulär (PDF)

Cirkulär 18:41 kompletterar

Informationen i detta cirkulär kompletteras av cirkulär 18:41 som beskriver de sedan tidigare gällande bestämmelserna på området.

Cirkulär 18:41

Informationsansvarig

  • Johan Hardstedt
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.