Publicerad 8 november 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva fristående förskola

Den 7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om nya bestämmelser i skollagen liksom motsvarande lagar för andra välfärdssektorer. Beslutet innebär att det införs skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet.

Det är proposition 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden som ligger till grund för ändringarna. De börjar gälla den 1 januari 2019.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR