Publicerad 29 juni 2023

Cirkulär - viktig information från SKR

Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva fristående förskola

Den 7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om nya bestämmelser i skollagen liksom motsvarande lagar för andra välfärdssektorer. Beslutet innebär att det införs skärpta krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet.

Det är proposition 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden som ligger till grund för ändringarna. De börjar gälla den 1 januari 2019.

Ladda ner cirkulär (PDF)

Cirkulär 23:31 kompletterar

Detta cirkulär kompletteras av cirkulär 23:31 som beskriver vad de nya och utökade kraven (juni 2023) innebär för kommunens godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem.

Cirkulär 23:31

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.