Publicerad 8 april 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Cirkuläret Ändrade anslutningsvillkor i de kommunala tjänstepensionsavtalen m.m. är ersatt av 22:04.

Visa det här daterade cirkuläret

Ändrade anslutningsvillkor i de kommunala tjänstepensionsavtalen m.m.

Parterna inom den kommunala sektorn (kommuner, regioner och medlemmar i Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation) har genom ”Överenskommelse om ändringar i Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension bilaga 7 anslutningsvillkor” (2020-03-12) överenskommit om ändring av AKAP-KL bilaga 7 anslutningsvillkor med bilagor.

Ändringarna träder i kraft från och med den 1 januari 2021 och innebär även ändrade anslutningsvillkor för KAP-KL, PFA01 och PFA98, bifogas detta brev.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.