Publicerad 8 april 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ändrade anslutningsvillkor i de kommunala tjänstepensionsavtalen m.m.

Parterna inom den kommunala sektorn (kommuner, regioner och medlemmar i Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation) har genom ”Överenskommelse om ändringar i Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension bilaga 7 anslutningsvillkor” (2020-03-12) överenskommit om ändring av AKAP-KL bilaga 7 anslutningsvillkor med bilagor.

Ändringarna träder i kraft från och med den 1 januari 2021 och innebär även ändrade anslutningsvillkor för KAP-KL, PFA01 och PFA98, bifogas detta brev.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset