Publicerad 8 september 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 22:12.

Ändringar i anställningsskyddslagen och Allmänna bestämmelser den 1 oktober 2022

Den 8 juni 2022 beslutade riksdagen om ändringar i bland annat anställningsskyddslagen med bakgrund i den så kallade januariöverenskommelsen från 2019 mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och ursprungligen även Liberalerna. De ändrade reglerna ska börja tillämpas den 1 oktober 2022. Samtidigt sker vissa ändringar i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser med koppling till ändringarna i anställningsskyddslagen.

I cirkuläret och den bilagda promemorian beskrivs de viktigaste ändringarna med fokus på tillämpningsfrågor som kan tänkas uppstå när de nya och ändrade bestämmelserna träder i kraft.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.