Publicerad 1 april 2022

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Cirkuläret Ändringar i LAS och Allmänna bestämmelser den 1 oktober 2022 är ersatt av 22:29.

Visa det här daterade cirkuläret

Ändringar i LAS och Allmänna bestämmelser den 1 oktober 2022

Enligt en proposition från regeringen sker några ändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) och vissa andra arbetsrättsliga lagar den 1 oktober 2022. Förutsatt att förslagen i propositionen beslutas av riksdagen sker samtidigt vissa ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) med koppling till de ändrade bestämmelserna i LAS.

I detta cirkulär och bilagda promemoria redogörs översiktligt för förslagen i propositionen och ändringarna i AB, med fokus på vad kommuner, regioner och medlemmar hos Sobona särskilt kan behöva beakta och hantera inför att ändringarna eventuellt träder i kraft.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.