Publicerad 17 mars 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Sotningsindex 2021 är ersatt av 22:09.

Visa det här daterade cirkuläret

Sotningsindex 2021

SKR och SSR publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet. Pandemin försköt förra årets avtalsrörelse vilket medförde att sotningsindexet då blev försenat. Det påverkar årets index.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR