Publicerad 17 mars 2021

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 20:50.

Sotningsindex 2021

SKR och SSR publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet. Pandemin försköt förra årets avtalsrörelse vilket medförde att sotningsindexet då blev försenat. Det påverkar årets index.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset