Publicerad 17 mars 2022

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 21:13.

Sotningsindex 2022

SKR och SSR publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet för justering av taxan för rengöring och brandskyddskontroll.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR