Publicerad 17 mars 2022

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Sotningsindex 2022 är ersatt av 23:17.

Visa det här daterade cirkuläret

Sotningsindex 2022

SKR och SSR publicerar sotningsindex för kommuner som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet för justering av taxan för rengöring och brandskyddskontroll.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.