Publicerad 28 september 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Preliminär utjämning för år 2019

I detta cirkulär presenterar vi:

  • Preliminär beräkning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet 2019
  • Preliminärt utfall i LSS-utjämningen år 2019
  • Preliminärt beskattningsutfall september
  • Nya instruktioner till modellen ”Skatter & Bidrag”

SCB har gjort en preliminär beräkning av 2019 års utjämningssystem. Tabeller med resultat och dataunderlag samt beskrivning av beräkningarna har skickats ut till samtliga kommuner den 28 september. Uppgifterna presenteras också på SCB:s hemsida. Nedan kommenteras de beräkningsskillnader som finns mellan SCB:s utskick och SKL:s prognosunderlag enligt detta cirkulär. Det definitiva utfallet för 2019 presenteras av SCB den 21 december.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.