Publicerad 2 juni 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Huvudöverenskommelse - HÖK 17 - med OFRs förbundsområde Läkare samt överenskommelse om Med.stud.17


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.