Publicerad 2 juni 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Huvudöverenskommelse - HÖK 17 - med OFRs förbundsområde Läkare samt överenskommelse om Med.stud.17


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset