Publicerad 11 september 2014

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Fullmäktiges val av revisorer är ersatt av 18:8.

Visa det här daterade cirkuläret

Fullmäktiges val av revisorer


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.