Publicerad 28 februari 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Fullmäktiges val av revisorer är ersatt av 22:55.

Visa det här daterade cirkuläret

Fullmäktiges val av revisorer

Val av revisorer har särskilda villkor eftersom revisorernas oberoende är viktigt. Kommunallagen har succesivt skärpt kraven för valbarhet för revisorer de senaste mandatperioderna. Från 2018 har ytterligare en regel tillkommit som innebär att en revisor inte är valbar till fullmäktige.

Detta cirkulär går igenom vad som gäller för fullmäktiges val av revisorer för granskning av styrelse, nämnder och beredningar, kommunala företag, kommunalförbund och finansiella samordningsförbund.

Vi ser gärna att cirkuläret även förmedlas till de lokala partierna som underlag i deras nomineringsarbete.

Informationsansvarig

  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.