Publicerad 24 maj 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Huvudöverenskommelse HÖK 13 med OFRs förbunds- område Läkare samt överenskommelse om Med.stud.13


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset