Publicerad 24 maj 2013

Cirkulär - viktig information från SKR

Huvudöverenskommelse HÖK 13 med OFRs förbunds- område Läkare samt överenskommelse om Med.stud.13


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.