Publicerad 21 december 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning - BUI 12


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.