Publicerad 28 maj 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 12 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR