Publicerad 20 juni 2012

Cirkulär - viktig information från SKR

Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK T- med AkademikerAlliansen


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR