Publicerad 5 april 2011

Cirkulär - viktig information från SKR

Begäran om biträde av polis enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR