Publicerad 30 juni 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 09:82.

Sjuklön vid indragen sjukpenning, AB § 28 mom. 9


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset