Publicerad 30 juni 2016

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 09:82.

Sjuklön vid indragen sjukpenning, AB § 28 mom. 9


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.