Publicerad 26 maj 2005

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändrade bestämmelser i BEA 01

Överenskommelse har träffats med arbetstagarorganisationerna om ändrade bestämmelser i BEA 01. Ändringarna avser

  • Bestämmelser om lön (§ 4)
  • Särskilda bestämmelser för OSA (Bilaga A)
  • Centrala och lokala protokollsanteckningar – (Bilaga 2)

Om inte annat anges i bestämmelserna så gäller ändringarna från och med den 1 april 2005. Handlingarna till den träffade överenskommelsen utgörs av det centrala förhandlingsprotokollet 2005-05-20 med tillhörande bilagor 1–3.

Samtliga handlingar bifogas cirkuläret.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.