Publicerad 6 augusti 2003

Cirkulär - viktig information från SKR

Tillsyn och sanktioner på miljörättens område - ändringar i kommunallagen och miljöbalken


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.