Publicerad 3 juli 2000

Cirkulär - viktig information från SKR

Vårdkommissionens avsiktsförklaring - vad händer beträf- fande deltidsarbetslöshet och timanställningar?


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset