Publicerad 3 december 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Korrigering och komplettering av cCirkulär 1999:140 ”Hyreshöjning from 2000-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, (KPI)”


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.