Publicerad 3 december 1999

Cirkulär - viktig information från SKR

Korrigering och komplettering av cCirkulär 1999:140 ”Hyreshöjning from 2000-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, (KPI)”


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset