Publicerad 12 december 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Information om Adresser, Registerbaserad Folk- och Bostadsräkning, Grunddatabasutredningen samt ”Navet” och vissa IT-frågor


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.