Publicerad 4 mars 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 7 angående uppsägning av civilingenjör. Var tidigare träffat lokalt kollektivavtal om turordningskretsar tillämpligt?


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR