Publicerad 4 mars 1997

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1997 nr 7 angående uppsägning av civilingenjör. Var tidigare träffat lokalt kollektivavtal om turordningskretsar tillämpligt?


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset