Publicerad 15 mars 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Ägarstyrning av kommunens bostadsföretag: Rapport nr 1 – Ett bostadspolitiskt perspektiv


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR