Publicerad 17 januari 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1995 nr 163 angående huruvida entreprenörsskifte från företaget A till företagen B och C är att anse som en övergång av verksamhet i den me- ning som avses i 6 b § anställningsskyddslagen och EG- rådets direktiv 77/187/EEG (överlåtelsedirektivet)


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset