Publicerad 17 januari 1996

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsdomstolens dom 1995 nr 163 angående huruvida entreprenörsskifte från företaget A till företagen B och C är att anse som en övergång av verksamhet i den me- ning som avses i 6 b § anställningsskyddslagen och EG- rådets direktiv 77/187/EEG (överlåtelsedirektivet)


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.